Stal, najpopularniejszy metal występujący w obróbce plastycznej

Stal to jeden z najważniejszych surowców, z których powstał współczesny świat. Stal jest dominującym materiałem, jeżeli chodzi o dział obróbki plastycznej. Co warto widzieć o metalu?

Chemiczna ewolucja stali prowadzi do udoskonalenia stopu

Stal to inaczej mówiąc stop żelaza z węglem. Do stali dodaje się bardzo często dodatkowe pierwiastki, które mają na celu zmianę właściwości stopu i jego udoskonalenie pod potrzeby produkcyjne. Najpopularniejsze pierwiastki występujące w połączeniu ze stalą to chrom (odpowiada za twardość i lepszą zdolność kształtowania), nikiel (brak wpływu na rozrost ziaren, duża wytrzymałość), krzem oraz mangan (poprawia hartowność stali). Zdarza się również wanad (poprawa plastyczności) i wolfram.

Zalety materiału, głównie z perspektywy branży budowlanej

Stal to najbardziej elastyczny materiał w branży budowlanej. Budownictwo oparte na prefabrykatach stalowych jest różnorodne pod względem architektonicznym i wytrzymuje ogromne obciążenia. Poza tym konstrukcje stalowe stawia się błyskawicznie na bazie gotowych systemów połączeń. Konstrukcje stalowe to zatem lekkość i wytrzymałość jednocześnie. Takie korzyści daje właściwa obróbka plastyczna stali. Stal to również wyjątkowy materiał z powodu praktycznie całkowitego recyklingu. Odpad stali wraca zwyczajowo do obiegu produkcyjnego, bez strat jakości.

Znajomość niektórych grup materiałów przydaje się do lepszej organizacji obróbki plastycznej, a przede wszystkim wpływa na dopasowanie właściwych technologii.