Przemysł 4.0, a transformacja łańcucha dostaw

Tradycyjnie łańcuchy dostaw wykazują charakter liniowy, z odrębnym projektem w zakresie, planowania, wytwarzania i dostarczania. Obecnie jednak wiele łańcuchów dostaw przekształca się ze statycznej sekwencji w dynamiczny, wzajemnie połączony system, który ewoluuje w kierunku bardziej optymalnego i wydajnego.

System integrujący dane z różnych źródeł

To przejście od liniowych, sekwencyjnych operacji łańcucha dostaw do połączonego, otwartego systemu operacji zaopatrzeniowych może stanowić podstawę dla tego, jak firmy będą konkurować w przyszłości. Taki system nazywamy jest również cyfrową siecią zasilającą – DSN, która pozwala integrować informacje pochodzące z wielu różnych źródeł i lokalizacji, aby sterować procesem produkcji i dystrybucji.

Wykorzystując zarówno tradycyjne, jak i nowe zestawy danych oparte na czujnikach, DSN umożliwia powstanie zintegrowanej sieci dostaw i szybko reaguje na sytuacje, w zależności od przypadku, w zmieniających się warunkach. Pozwala również  bardziej holistycznie skoncentrować się na tym, w jaki sposób pełny łańcuch dostaw może pomóc lepiej osiągać cele biznesowe, jednocześnie informując o strategiach korporacyjnych.

Obniżenie kosztów transakcji

Wzrost mocy i wydajności technologii przejawia się w znacznie niższych kosztach transakcyjnych dla operacji biznesowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Uzyskanie wglądu do każdego najdrobniejszego kroku operacji, po to aby dogłębnie zrozumieć wzorce zapotrzebowania klientów lub dostawców nie musi być już kosztowne i czasochłonne. Napływ niedrogo pozyskanych informacji wydaje się być jednym z najważniejszych elementów decydujących o tym, aby włączać i wykorzystywać zwiększoną inteligencję.

Podczas gdy przepływ projektowania, tworzenia i przenoszenia dóbr materialnych pozostaje niezmieniony, podstawowe dane przepływają teraz przez i wokół węzłów łańcucha dostaw, w sposób dynamiczny, w czasie rzeczywistym. Nowe połączenia między procesami przekształciły łańcuchy dostaw w wydajne i predykcyjne sieci. Kiedy spada koszt transakcji, zwiększa się możliwość dokonywania transakcji z większą liczbą partnerów.

Stwarza to możliwość przeniesienia się do rzeczywistości o bardziej połączonych sieciowo łańcuchach dostaw, ponieważ firmy mogą po prostu łączyć się z różnymi partnerami, kiedy tylko chcą i tam, gdzie jest to konieczne, aby zapewnić znacznie większą wartość. Brzmi to futurystycznie, jednak jest to dzisiejsza rzeczywistość.

 

Artykuł opracowany we współpracy z serwisem Zrobotyzowany.pl.