Podstawowy podział stali w obróbce skrawaniem

Stal to jeden z najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych w obróbce skrawaniem. Stal poddaje się najczęściej kuciu, ciągnieniu oraz walcowaniu. Dopiero po profesjonalnej obróbce cieplnej i często chemicznej stal uzyskuje pożądane właściwości fizyczne. W artykule poznasz podstawowy podział stali.

Standardowo w branży spotkasz stal specjalną, narzędziową oraz oczywiście stal konstrukcyjną.

Stal konstrukcyjna

Konstrukcyjna stal to dominująca kategoria w branży budowlanej. Taka stal wykazuje bardzo dobre właściwości w temperaturach z przedziału -40 – 300 stopni Celsjusza. Stal konstrukcyjna jest idealna do środowiska standardowego, mało specjalistycznego. Stal konstrukcyjna to głównie blachy, pręty, itp.

Stal narzędziowa

Krótko mówiąc wskazana stal bierze udział w budowie różnorodnych narzędzi, gdzie wymaga się ponadprzeciętnej wytrzymałości i zdolności kształtowania nietypowych elementów.

Stal specjalna

Zdecydowanie najciekawsza kategoria. Stal specjalistyczna to przede wszystkim stal automatowa, żarowytrzymała, żaroodporna, kwasoodporna oraz nierdzewna. Spotkasz jeszcze stale mocno odporne na zużycie, gdzie osiągnięciu ponadprzeciętny poziom ochrony przed ścieraniem. Stale nierdzewne to jedna z najpopularniejszych pozycji. W takiej stali występuje domieszka chromu najczęściej na poziomie kilkunastu procent. Bez stali nierdzewnej ucierpiałby, chociażby sektor medyczny. Produkcja stali rośnie z roku na rok, a obróbka skrawaniem jest przystosowania głównie do wskazanego materiału.