Obróbka skrawaniem

Zrównoważona ekonomicznie obróbka skrawaniem

Wykonywanie elementów z różnych materiałów stało się niezbędną częścią rzeczywistości produkcyjnej. Proces obróbki skrawaniem zoptymalizowany pod względem ekonomicznym prowadzi do ograniczenia kosztów finalnego produktu, a co za tym idzie do większego zadowolenia przeciętnego konsumenta.

Odpowiadać na problem czy przewidywać jego wystąpienie?

W większości przedsiębiorstw produkcyjnych korzysta się z systemu rozwiązywania problemów „na bieżąco”. Kiedy maszyny ulegną uszkodzeniu dokonuje się serwisu, często kosztownego i oczekuje na kolejną usterkę. Taki model zachowania można uznać za reaktywny. Aby udoskonalić proces obróbki skrawaniem należy skupiać się przede wszystkim na usuwaniu wadliwych elementów zawczasu, aby nie zaburzać stałości cyklu produkcyjnego. Każdy przestój to koszt, którego dało się uniknąć przez właściwą diagnostykę i planowanie długoterminowe.

Każde przyśpieszenie obróbki generuje koszty zużycia maszyn

Co za tym idzie zwiększenie tempa obróbki i wytwarzania produktów to niekoniecznie najlepszy cel. Liczy się bardziej stałość pracy, niezawodność parametrów, optymalizacja kosztów. Zrównoważona, ekonomiczna obróbka skrawaniem to jedna z kluczowych potrzeb dla przedsiębiorstw nastawionych na krótkie serie asortymentu i dokładność. Warto zaznaczyć, że zwiększona prędkość skrawania, często ekstremalnie wpływa negatywnie na trwałość i niezawodność maszyn. Każde przyśpieszenie generuje dodatkowe koszty, dlatego poleca się obecnie bazowanie na dokładności, a nie na szybkości produkcji, także ze względu na rosnące wymagania producentów.