Młoty mechaniczne – co warto o nich wiedzieć?

Młoty powinny kojarzyć się z pracą udarową. Młoty wykorzystuje się bardzo często w segmencie obróbki plastycznej i do kucia surowców na gorąco.

W jaki sposób działają młoty mechaniczne?

Standardowo młoty mechaniczne dzielą się na dwie części, a mianowicie na szabotę i bijak. Szabota to element, który zbiera energię po uderzeniu młota, natomiast bijak odpowiada bezpośrednio za spotkanie z materiałem. Wskazane części współpracują z optymalnie dobranym kowadłem. Aby udoskonalić pracę młotów mechanicznych, a jednocześnie nadać im większych cech bezpieczeństwa należy zainwestować w system amortyzacji, który będzie właściwie odbierał energię kinetyczną.

Zalety i wady młotów w procesie obróbki

W branży spotyka się młoty do kucia matrycowego oraz swobodnego lub jednostki uniwersalne o podwójnych właściwościach. Praca młotów, a także sama ich konstrukcja daje ponadprzeciętną odporność na różnorodne przeciążenia. Dobrych młotów mechanicznych praktycznie nie da się uszkodzić, podczas wykonywania normalnych obowiązków. Do tego dochodzi duży nacisk, nawet przy małej wadze samego młota. Młot jest jednym z najprostszych do zaprogramowania elementów systemu produkcyjnego, co często odbija się na mniejszych kosztach funkcjonowania zakładu.

Potrzeba amortyzacji młotów kluczowa dla stabilności systemu produkcyjnego

Jedną z najważniejszych potrzeb jest serwisowanie fundamentów młota mechanicznego. Młot podczas pracy wywołuje niszczące wstrząsy, dlatego aspekt amortyzacji należy na zakończenie wyjątkowo podkreślić.