Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 w oparciu o narzędzia technologiczne

Przemysł 4.0 daje szerokie spektrum możliwości, jeśli chodzi o wykorzystywanie nowoczesnych technologii przy produkcji elementów metalowych oraz drewnianych, a także z tworzyw sztucznych. Niezależnie od wykorzystywanego technicznie surowca, liczy się przede wszystkim precyzja osiągania kształtu oraz wytrzymałość poszczególnych elementów wchodzących w skład przyrządów, urządzeń, przedmiotów codziennego użytku. Wysoką jakość wykonania elementów technicznych osiąga się tylko […]

Spotkania biznesowe promujące Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 oparty o Nowe Perspektywy, stanowi cykl wydarzeń, gdzie na żywo przed publicznością dokonuje się prezentacji na gorąco wytwarzanych, metalowych modeli. Pokazy mają formę wieloetapową – najpierw dokonuje się wykonania metalowych modeli, a potem wykonuje się projekt przez jego rozłożenie na czynniki pierwsze. Potem dochodzi do podania wyceny otrzymanych rezultatów pracy. Zaprojektowane elementy wycina […]

Przemysł 4.0, a transformacja łańcucha dostaw

Tradycyjnie łańcuchy dostaw wykazują charakter liniowy, z odrębnym projektem w zakresie, planowania, wytwarzania i dostarczania. Obecnie jednak wiele łańcuchów dostaw przekształca się ze statycznej sekwencji w dynamiczny, wzajemnie połączony system, który ewoluuje w kierunku bardziej optymalnego i wydajnego.