Charakterystyka branży metalowej

Wytwarzanie produktów codziennego użytku, produkcja nietypowych elementów, rozwój gospodarki światowej to tylko niektóre z pozycji, które wiążą się z sektorem metalowym. Co warto o nim wiedzieć?

Podstawowa charakterystyka

Branża metalowa jest powiązana z innymi sektorami produkcyjnymi. Półfabrykaty metalowe trafiają do korporacji motoryzacyjnych, maszynowych, transportowych, specjalistycznych. Sektor metalowy składa się z wielu powiązanych działów.

Najważniejsze działy (kategorie) występujące w branży metalowej:

    1. Wytwarzanie (produkcja) stali oraz obróbka szerokiej gamy metali (kucie, odlewanie, inne podobne czynności, w tym metalurgia proszków),
    1. Sprzedaż wyrobów stalowych i czystych surowców,
    1. Realizacja konstrukcji metalowych głównie na potrzeby nowoczesnego budownictwa,
    1. Produkcja precyzyjnych elementów metalowych (rury, grzejniki, kotły centralnego ogrzewania).

Specyfika branży w warunkach krajowych

Można jeszcze w branży metalowej spotkać tworzenie pojemników metalowych, a nawet kotłów grzewczych. W branży metalowej bardzo rzadko można spotkać bardzo duże korporacje. Ten dział gospodarki jest raczej rozproszony na niewielkie, lecz mocno wyspecjalizowane podmioty skupione w klastrach lub w innym układzie. W Polsce sektor metalowy bazuje w największym stopniu na kapitale zagranicznym ze względu na przekazywanie właściwych technologii. Polska nie może pochwalić się dobrym, samodzielnym zapleczem produkcyjnym. Technologia zdecydowanie pochodzi z Zachodu, a Polska wykorzystuje ten potencjał raczej w charakterze pośrednim. W Polsce ponad osiemdziesiąt procent firm metalowych to małe biznesy, gdzie występuje kapitał zagraniczny. Współpraca i wymiana informacji, know how, doświadczeń, maszyn w sektorze jest wręcz niezbędna.

Potencjał rozwoju branży metalowej jest właściwie nieograniczony. Współpraca biznesowa opłaca się niezwykle we wskazanej kategorii. Branża metalowa to dominujące zagadnienie w gospodarce światowej. W Polsce niestety rzadko występują technologie zdolne podbić rynek zagraniczny. Polska pośredniczy w wymianie technologicznej i oddaje po prostu potencjał roboczy kapitałowi zagranicznemu.